Campus Lindholmen - framtid och expansion

Campus Lindholmen är en del av det expansiva teknikkluster som går under Lindholmen Science Park.

Boende, arbete, handel, utbildning, forskning, kultur och rekreation blandas på ett fruktbart sätt. Här skapas mötesplatser för människor i en karaktärsfull miljö nära vattnet. Som katalysator för den fysiska utvecklingen av området mellan Älvsborgsbron i väster och Götaälvbron i öster finns Älvstranden utveckling AB.

Chalmers har bedrivit verksamhet på Lindholmen sedan 1994.

 

Karta Lindholmen >