Campus Lindholmen - framtid och expansion

Campus Lindholmen är ett campus som idag sjuder av liv och aktivitet i den intwgrerade miljön kring Lindholmen Science Park.

Två nyckelaktörer i Lindholmens maritima miljö är Chalmers Institution för Sjöfart och marin teknik tillsammans med Sjöfartsverket. Under 2014 tog Chalmersfastigheter tillsammans med Lindholmen Science Park initiativ till att samla fler aktörer inom maritima näringar som exempelvis skeppsbyggnad, marin design och sjöfartsnäring till området.

Boende, arbete, handel, utbildning, forskning, kultur och rekreation blandas på ett fruktbart sätt. Här skapas mötesplatser för människor i en karaktärsfull miljö nära vattnet. Som katalysator för den fysiska utvecklingen av området mellan Älvsborgsbron i väster och Götaälvbron i öster finns Älvstranden utveckling AB.

Chalmers har bedrivit verksamhet på Lindholmen sedan 1994.

 

Karta Lindholmen >